Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.
Menü

Vásárlási feltételek

Hatályos: 2016. február hó 01. napjától

1. Érvényesség 
 

Ezen Általános Szerződési Feltételek lépnek hatályba a FEJÉR-FOG Kft. terméksorából kiválasztott árucikk a www.varymed.hu honlapon (a továbbiakban: VARY-MED ONLINE), vagy az ügyfélszolgálatunkon (tel.: +36 70 679 5658) keresztül történő megrendeléskor.


2. Szerződéses partner
 

A vásárló szerződéses partnere: FEJÉR-FOG Kft. (székhely: 1118 Budapest, Brezno köz 11., cégjegyzékszám: 01-09-709855, adószám: 12916270-2-43)

Ügyvezető: Fejérváry Gábor

Ügyfélszolgálatunk telefonszáma: +36 70 679 5658

Ügyfélszolgálatunk e-mail címe: info@fejerfog.hu

Ügyfélszolgálatunk telefonon az alábbi időben érhető el:

Hétfő-péntek: 8:00 – 16:00

Munkaszüneti napokon (január 1., március 15., húsvéthétfő, május 1., pünkösdhétfő, augusztus 20., október 23., november 1. és december 25-26.): nincs ügyfélszolgálat.

 

3. A termék kiválasztása, a szerződés megkötése
 

(1) A vásárlónak lehetősége van választani, illetve rendelni a VARY-MED ONLINE termékei közül. A vásárló a kiválasztott termékre kattintva megtekintheti annak bővebb ismertetőjét. Vásárlási szándéka esetén a megvásárolni kívánt terméket a „Kosárba” gomb megnyomásával egy virtuális kosárba helyezi. A Kosár „Megtekintés” gombjára kattintva megtalálja a vásárlás során kosárba helyezett termékeket, valamint a számla végösszegét és a szállítási költséget. Itt leellenőrizhetik rendelésük helyességét, különös tekintettel az árakra és a mennyiségekre, melyeket igény szerint módosíthatnak, javíthatnak is. A kosár automatikusan kiszámítja a rendelés végösszegét.

(2) A vásárló a “Fizetés” gombra történő kattintással kötelező érvényű ajánlatot tesz a bevásárlókosárban található árucikk(ek) megvételére, és elfogadja ezen Általános Szerződési Feltételek érvényességét.

(3) A kézhezvétel megerősítése, amely a rendelés feladása után automatikusan kiküldésre kerül, igazolja, hogy a vásárló rendelését a VARY-MED ONLINE megkapta; ez azonban nem jelenti a vásárló ajánlatának elfogadását.

(4) A szerződés csak akkor tekinthető megkötött szerződésnek, amikor a VARY-MED ONLINE kinyilvánítja a rendelés elfogadását, amelyet egy külön emailben küldésével igazol vissza.

(5) A vásárló a VARY-MED ONLINE honlapján való regisztrációval elismeri, hogy jelen ÁSZF, valamint az Adatvédelmi tájékoztató rendelkezéseit megismerte és elfogadja, a rendelés menetével tisztában van, továbbá az Adatvédelmi tájékoztatóban részletezett adatkezelésekhez hozzájárul. (6) Amennyiben a vásárlást megelőzően a termékkel kapcsolatban kérdése merül fel kérjük, hívja, vagy keresse emailen ügyfélszolgálatunkat, ahol készséggel állunk rendelkezésére.

(7) Felhívjuk vásárlóink figyelmét, hogy a VARY-MED ONLINE termékeinek kizárólag orvosi felhasználása megengedett. Ettől eltérő használat esetén a FEJÉR-FOG Kft. mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól.

 

4. A termék rendelkezésre állása

 

(1) Amennyiben a megrendelt árucikk nem áll rendelkezésre a rendelés idején, illetve a „rendelhető”-ként feltüntetett termék nem beszerezhető a weboldalon feltüntetett időtartamon belül a VARY-MED ONLINE fenntartja magának a jogot, hogy ne fogadja el az áru megrendelését, ebben az esetben szerződéskötés nem történik, amiről a vásárló értesítést kap. Bármely, esetlegesen korábban eszközölt kifizetést a vásárló számára haladéktalanul visszautaljuk. (2) Az (1) bekezdés hatálya az értelemszerűen szükséges változtatásokkal megmarad arra az esetre, ha a megrendelt árucikk a rendelés feladása után, de még az árucikk szállítása előtt “18 éven felülieknek” besorolást kap, mivel életkor-ellenőrzés a rendelés feladását követően technikai okokból nem lehetséges.

(3) A megrendelés, vagy annak visszaigazolása akkor tekinthető a VARY-MED ONLINE-hoz, vagy a vásárlóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Nem terheli a VARY-MED ONLINE-t semmilyen felelősség abban az esetben, amennyiben a visszaigazolás azért nem érkezik meg a vásárlóhoz, mert hibás e-mail címet adott meg, illetve az e-mail fiók tárhely telítettsége miatt számára nem hozzáférhető.

 

5. Átvétel és szállítás

 

Amennyiben a rendelést helyszíni átvételre a FEJÉR-FOG Kft. székhelyére szállítják, az ügyfél értesítést kap arról, mikor tudja a helyszínen átvenni a rendelését. A vásárló köteles a rendelést az értesítés kézhezvételétől számított 10 napon belül átvenni. A rendelés átvételéhez a vásárlónak be kell mutatnia a rendelés visszaigazolását vagy az átvételi értesítést, valamint valamilyen, közigazgatási hatóság által kiadott fényképes azonosító okmányt (pl. útlevél, személyi igazolvány, vagy jogosítvány). Amennyiben a vásárló nem veszi át rendelését az átvételi értesítő kézhezvételétől számított 10 napon belül, a VARY-MED ONLINE fenntartja magának a jogot, hogy a vásárlási szerződéstől elálljon. Ebben az esetben a vásárló az esetlegesen kifizetett árnak megfelelő összegű jóváírást kap - eltérő megállapodás hiányában - az eredeti fizetés formájában (azaz jóváírás a hitelkártyára vagy számlára visszautalás, illetve készpénz visszafizetés). Házhoz szállítás kizárólag Magyarország területére történő kiszállítás esetén vehető igénybe.

 

6. Fizetés

 

(1) A www.varymed.hu honlapon minden ár magyar forintban van megadva és magába foglalja az ÁFÁ-t, de egyéb költségeket, mint például az esetleges házhozszállítást nem tartalmazza. Csomagolási költség viszont nem kerül felszámításra, kivéve, ha a vásárló a standard csomagoláson túl eltérő csomagolást kér.

(2) A rendelési folyamat befejezése után a vásárló választhat a megjelenő fizetési módok közül.

(3) A fizetés során beírt adatokat a VARY-MED ONLINE nem tárolja, azokat az adott fizetéskezelő cég kezeli és a pénzügyi szolgáltatók eltérő adatvédelmi rendelkezései lépnek érvénybe ezen esetekben.

(4) A termék kifizetésével kapcsolatban a vásárló érdekkörében felmerülő összes költség - különösen de nem kizárólag a tranzakciós illetéket, nem magyarországi banknál vezetett bankszámláról való utalás költsége vagy banki készpénzbefizetés költsége - minden esetben a vásárlót terheli.

 

7. Tulajdonjog fenntartása

 

A kiszállított árucikk a VARY-MED ONLINE tulajdonában marad, amíg a fizetés teljes egészében meg nem történik.

 

8. Vásárlói kör meghatározása

 

(1) A VARY-MED ONLINE webáruházban ajánlott áruk értékesítése természetes személyek, egyéni vállalkozók és gazdasági társaságok részére történik.

(2) Felhívjuk vásárlóink figyelmét, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § 4. pontja alapján fogyasztó a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.

(3) Fentiek alapján nem minősül fogyasztónak a vásárló, ha gazdasági társaság, egyéni vállalkozó, orvosi szakmát folytató természetes személy.

(4) Ha a vásárló fogyasztónak minősül, megilleti az elállás joga a távollevők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. § értelmében a VARY-MED ONLINE áruházban vásárolt termékek tekintetében.

 

9. Felelősség

 

(1) Vásárló által kártérítés követelésére nincs lehetőség, kivéve a termékfelelősség körébe tartozó kártérítésekre, amennyiben életet, testi épséget, egészséget ért károkozáson alapul, valamint olyan egyéb károkat, amelyek a VARY-MED ONLINE részéről történő szándékos vagy súlyosan hanyag kötelességszegésen alapulnak. Szerződésszegés esetén a VARY-MED ONLINE csak a szerződéseknél tipikus, előre látható és ténylegesen bekövetkezett károkért vállal felelősséget. VARY-MED ONLINE részéről megfelelő, szerződésszerű teljesítésének minősül, amennyiben a termék a honlapon vagy a használati útmutatóban szereplő tájékoztatáshoz képest kedvezőbb, előnyösebb paraméterekkel rendelkezik.

(2) A VARY-MED ONLINE-t semmilyen felelősség nem terheli amennyiben a szállítási késedelem, illetve egyéb probléma a vásárló által pontatlanul és/vagy hibásan megadott adatokra miatt következett be.

(3) A kiválasztott termék adatlapján feltüntetjük a termék lényeges tulajdonságait tartalmazó leírásokat, a használati utasításokat azzal, hogy a kiválasztott termék tényleges tulajdonságairól részletesen a termékhez csatolt használati útmutatóból tájékozódhat. Az általunk forgalmazott termékhez a jogszabályi előírások keretein belül használati útmutatót csatolunk, azonban amennyiben véletlenül mégsem kapná meg a termékkel együtt kérjük, ezt a tényt haladéktalanul, még a termék használata előtt szíveskedjen jelezni az ügyfélszolgálatunknak, és természetesen haladéktalanul pótoljuk.

(4) A VARY-MED ONLINE minden felelősséget kizár a honlap használói által tanúsított magatartásokért. A honlap használója kizárólagosan és teljes mértékben felelős saját magatartásáért, VARY-MED ONLINE a jogszabályi keretek közt az eljáró hatóságokkal teljes mértékben együttműködik az esetleges jogszabálysértések felderítése érdekében.

(5) A VARY-MED ONLINE a jogszabályokban meghatározott kivételekkel nem vállal felelősséget a www.vary.hu oldalon harmadik fél által elhelyezett hirdetések, promóciós anyagok, illetve egyéb tájékoztatások jogszabályoknak való megfelelőségéért, tartalmáért. Ezen tartalmakért azt terheli felelősség, akinek érdekében a hirdetés megjelenésre került.

(6) A VARY-MED ONLINE nem vállal felelősséget a rendszer használatából eredő károkért. A vásárló a VARY-MED ONLINE honlapját kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy a VARY-MED ONLINE nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen kivételével.

 

10. Eljárás hibás termék esetén, reklamáció

 

(1) A hibás termék esetén a fogyasztó a hibát annak felfedezése után késedelem nélkül köteles a FEJÉR-FOG Kft.-vel közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni.

(2) Ha a vásárló nem minősül fogyasztónak, azaz a vásárló a kereskedelmi vagy szakmai tevékenységének keretében adja le megrendelését, a hiba miatti követelés az áru átvételétől számított 1 éven belül elévül.

(3) Kérjük a vásárolt terméket szíveskedjen az átvételkor ellenőrizni, és amennyiben a csomagolás sérült szíveskedjen a szállítónak jelezni és kérni jegyzőkönyv felvételét. Abban az esetben, ha mennyiségi, vagy minőségi kifogása van, szíveskedjen ügyfélszolgálatunknak bejelenteni reklamációját. Szállítónk díjmentesen visszaszállítja a terméket, amennyiben véletlenül más, vagy nem annyi terméket küldtünk, illetve a termék sérült. Ezt követően haladéktalanul felvesszük Önnel a kapcsolatot és díjmentesen kiszállítjuk a megrendelt terméket.

 

11. Záró rendelkezések

 

(1) Ezen Általános Szerződési Feltételek a magyar törvények hatálya alá esnek. Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott rendelkezésekre a magyar jog az irányadó, különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezései alkalmazandóak.

(2) Az esetleg felmerülő vitás kérdés jogszolgáltatásának helye a FEJÉR-FOG Kft. regisztrált székhelye.

(3) E megállapodás egyes pontjainak jogi érvénytelensége esetén a szerződés többi része kötelező erejű marad. Ahol alkalmazható, a vonatkozó törvényi rendelkezések lépnek hatályba az érvénytelen pontok helyett.

(4) A honlapot a szerzői jog védi. A szerzői jogi jogosultja a FEJÉR-FOG Kft.

Keresés